Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Език

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Хинови Пръдакшън” EООД (наричано по-долу „Търговецът”) и Потребителите на уеб сайта, намиращ се на домейн www.mekitsa.shop (наричани по-долу Потребители).

„Хинови Пръдакшън” EООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК BG207097185 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Академик Методи Попов 48, имейл адрес: info@studioheather.eu.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Търговеца и общите условия за извършване на продажба на стоките, предоставяни от Търговеца. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителите и Търговеца.

Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на уеб сайта www.mekitsa.shop по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

Моля, прочетете изцяло тези Общи условия преди да използвате уеб сайта www.mekitsa.shop

 

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1.1. Информацията, чрез която се идентифицира Потребител, който желае да извърша поръчка за доставка на стоки от уеб сайта www.mekitsa.shop включва имена, адрес, телефон, имейл адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно на Търговеца.

1.2. За извършване на поръчка на уеб сайта www.mekitsa.shop не е необходимо регистрация и поддържане на профил от Потребител. Въпреки това, уеб сайтът предлага опция за създаване и поддържане на потребителски профил, чрез който да се извършват поръчки.

1.3. Потребителите могат да използват интерфейса на уеб сайта www.mekitsa.shop, за да сключват договори за покупко – продажба на предлаганите от Търговеца стоки в електронния магазин. Договорът за покупко – продажба се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца по указания в тези Общи условия начин.

II. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА

2.1. За извършване на поръчка на уеб сайта www.mekitsa.shop е необходимо Потребителят да избере стока и да я добави в количката. Избраната стока се добавя в списъка с покупки (кошница) чрез кликване върху бутона „Купи“. Добавянето на нова стока към кошницата се извършва по указания начин. Потребителят може да направи преглед на съдържанието на кошницата си, както и да коригира информацията в кошницата по всяко време, преди потвърждаване на поръчката.

2.2. При извършване на поръчката Потребителите следва да имат предвид, че предлаганите стоки се изработват ръчно от Търговеца, поради което е възможно разминаване между външния изглед на изобразените на уеб сайта стоки, включително цвят на стоките и действителния изглед/цвят на изработените стоки.

2.3. При извършване на поръчката Потребителите следва също така да имат предвид, че тъй като предлаганите за продажба стоки на уеб сайта са уникални и ръчно изработени, не всички от тях са в постоянна наличност при Търговеца. При затруднения или невъзможност от страна на Търговеца да изработи и изпрати на Потребителя поръчаната стока в посочените в тези Общи условия срокове, Търговецът ще се свърже с Потребителя на предоставения от Потребителя телефонен номер за уточнение на срока и начина на изпълнение на направената поръчка.

2.4. Всяка поръчка съдържа информация за вида и количеството на избраната стока, цената на стоката и цена за доставка (ако такава се дължи от Потребителя), както и обща сума за плащане. Всички цени са с включено ДДС.

2.5. Поръчката се приключва и изпраща за изпълнение с натискане на бутона „Поръчване“. За да се приключи поръчката е необходимо Потребителят да предостави име и фамилия, точен адрес за извършване на доставката, имейл адрес и телефон за контакт.

2.6. За приключване и изпращане на поръчката е необходимо Потребителят да изрази изрично съгласие с настоящите Общи условия. Съгласието с Общите условия се извършва чрез маркиране на чек бокс. Ако Потребителят не се съгласи с настоящите Общи условия, поръчката не може да се изпрати за изпълнение.

2.7. За да бъде изпратена поръчката за изпълнение е необходимо също така Потребителят да изрази съгласието си с Политиката за поверителност на Търговеца. Изразяването на съгласието с Политиката за поверителност се извършва чрез маркиране на чек бокс. Ако Потребителят не се съгласи с Политиката за поверителност на Търговеца, поръчката не може да се изпрати за изпълнение.

2.8. Търговецът обозначава задължителния характер на предоставяне на данните, необходими за изпълнение на поръчката със звездичка. Непредставянето на данните със задължителен характер може да доведе до невъзможност за изпращане и изпълнение на поръчката от Търговеца.

2.9. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана от Търговеца по предвидения в тях ред, както и при условията на Политиката за поверителност на личните данни на Търговеца.

2.10. След получаване на поръчката Търговецът изпраща потвърждение за направената поръчка на имейл адреса на Потребителя. Независимо от това, Търговецът си запазва правото да се свърже с Потребителя на предоставения от него телефонен номер, за уточняване на детайлите по поръчката и нейното изпълнение.

2.11. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително, когато е посочил непълен или неточен адрес за доставка или телефон за връзка.

III. ЦЕНИ

3.1. Цените на стоките, предлагани в онлайн магазина, са посочените на уеб сайта към момента на извършване на поръчката. Цените са в български лева и включват ДДС.

3.2. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без уведомление цените на стоките, като промените няма да засягат вече извършени и потвърдени от Търговеца поръчки.

3.3. Търговецът може да предоставя отстъпки от цените на предлаганите стоки съгласно българското законодателство по правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, ще са посочени на мястото, където е показана отстъпката.

 IV. ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащането на цената на поръчаните стоки се извършва по избор на Потребителя по един от следните начини:

 • При поръчка: чрез банков превод, по банкова сметка на Търговеца; чрез Paysera/Paypal. Всички такси и комисионни или други разходи във връзка с плащането, прилагани от съответната платежна институция (ако има такива), са за сметка на Потребителя.
 • При извършване на доставката – чрез наложен платеж;
 • В брой, на място в шоурума/магазина на Търговеца, находящ се на посочения на уеб сайта адрес.

4.2. Стойността на услугата за доставка на поръчаните стоки се заплаща от потребителя за негова сметка. Търговецът си запазва правото, при определени от него условия, които са изрично посочени на уеб сайта, да предлага безплатна доставка на поръчаните стоки.

V. ДОСТАВКА

5.1.  Доставката на поръчаните стоки се осъществява от куриерска фирма до посочения от Потребителя адрес за доставка на територията на Република България или до предпочитан от Потребителя офис на куриерската фирма.

5.2. Доставката на поръчаните стоки се извършва в срок до 10 работни дни от датата на изпращане на поръчката. Когато Потребителят е избрал да заплати цената на поръчаните стоки (вкл. цената за извършване на доставката) преди извършване на доставката по банков път, срокът за извършване на доставката тече от датата на получаване на плащането на цената на поръчаните стоки.

5.3. При обективни и извънредни обстоятелства, които не зависят от Търговеца, Търговецът си запазва правото да удължи срока за доставка, като своевременно ще информира за това всеки засегнат Потребител.

5.4. Когато доставката се извършва чрез куриер, предаването на поръчаната стока се извършва от куриера лично на лицето, изпратило поръчката или на всяко друго лице, което е на адреса за доставка и се е съгласило да получи пратката и да заплати цената на поръчаната стока. За осъществяване на правото на отказ от договора или правото на рекламация, Потребителите са длъжни да съхраняват товарителницата и други документи, предадени им от куриера при доставката.

5.5. В случай че потребителят е избрал да получи поръчаните стоки на място в шоурума/магазина на Търговеца, поръчаната стока се предава от Търговеца лично на лицето, изпратило поръчката или на всяко трето лице, което представи на Търговеца копие от потвърдителния имейл за извършената поръчка. В този случай Търговецът има право да се свърже с лицето, направило поръчката, на  предоставения от него телефонен номер, за да потвърди самоличността на лицето, което желае да получи стоката вместо поръчващия.

5.6. Потребителят е длъжен да прегледа пратката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно Търговеца при установени видими несъответствия между поръчаното и доставеното, липси или повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения, като това не изключва правото на отказ или правото на рекламация на Потребителите.

VI. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

6.1.  Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина за това, и без да дължи обезщетение или неустойка на Търговеца, в 14 – дневен срок, считано от датата на доставката, като уведоми Търговеца за това на имейл hello@mekitsa.shop.

6.2. За да се откаже от договора Потребителят може да изпрати до Търговеца на имейл адрес hello@mekitsa.shop, попълнен и подписан Стандартния формуляр за упражняване правото на отказ от договора, който е публикуван във футъра на уеб сайта. Потребителят може също така да изрази желанието си да се  откаже от договора чрез изявление в свободен текст, изпратено на посочения имейл адрес или чрез формата за контакт на уеб сайта.

6.3. При отказ от договора, изразен по някой от описаните начини, Търговецът изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа. Потвърждението се изпраща на предоставения от Потребителя имейл адрес, като в него се указва адреса, на който да бъде върнат стоките.

6.4. При отказ от договора, Потребителят е длъжен да върне на Търговеца получената стока в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на получаване на отказа от Търговеца. Върнатата стока задължително трябва да е с добър външен вид, без видими следи от употреба, повреди и др. и да е придружена с документ за поръчка (имейл за потвърдена поръчка от онлайн магазина, или оригиналната фактура, ако такава е била издадена на Потребителя).

6.5. Всички суми, които Търговецът дължи на Потребителя при отказ от договора се възстановяват само по банков път, освен ако Потребителят не е заявил изрично дължимите му суми да бъдат възстановени по друг начин. Възстановяването на сумите се извършва в срок до 14 (четиринадесет) работни дни от получаването на стоките от Потребителя. Не подлежат на възстановяване разходите за доставка, извършени в полза на куриерската фирма. Ако връщането на продуктите не е извършено в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата, на която Потребителят е уведомил Търговеца за отказа от договора, за Търговеца не възниква задължение да възстанови на Потребителя платените суми.

VII. РЕКЛАМАЦИИ и ЗАМЯНА

7.1. Когато доставените стоки не отговарят на индивидуалните или обективните изисквания за съответствие на стоките или на изискванията за монтиране или инсталиране  Потребителите имат право:

 • да предявят рекламация, като поискат стоката да се приведе в съответствие чрез  замяна,
 • да получат пропорционално намаляване на платената цена, или,
 • да развалят договора за продажба от разстояние.

7.2. Съгласно закона стоката се счита за дефектна, когато не отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба, като се вземат предвид всички обстоятелства, свързани с представянето на стоката по отношение на: качество, количество, наименование, вид, състав, произход, трайност, отличителни черти, обичайна и възможна употреба на стоката, рекламата на стоката и предоставената информация за нея, и момента на пускане на стоката в обращение.

7.3. Потребителите имат право да предявят рекламация, независимо от това дали Търговецът е предоставил търговска гаранция за стоките.

7.4. Рекламацията се подава на имейл адрес hello@mekitsa.shop или чрез формата за контакт на уеб сайта. Рекламацията може да се изпрати също така по поща/куриер до адреса на управление на дружеството или на адреса на шоурума/магазина на Търговеца, както и  устно на телефона за контакт с Търговеца, указан на уеб сайта или на място в шоурума/магазина на Търговеца.

7.5. При предявяване на рекламация, Потребителите задължително посочват предмета на рекламацията, предпочитания от тях начин за удовлетворяване на рекламацията, както и адрес, телефон и имейл адрес за контакт. Потребителите задължително следва да приложат/предоставят на Търговеца и документите, на които се основава претенцията им, а именно: касова бележка и фактура (ако има издадена), товарителницата за посочената стока; документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното и доказващи претенцията на Потребителите по основание и размер (ако има такива).

7.6. Рекламацията може да се предяви до две години от доставката на продуктите, освен ако за някои от тях законът не предвижда друг срок.

7.7. Ако при подадена рекламация от Потребител се установи действително несъответствие на доставените стоки и рекламацията е основателна, Търговецът ще  извърши ремонт на стоката (ако е възможен ремонт, предвид спецификата на стоката) или ще замени стоката (ако е възможна замяна, предвид спецификата на стоката и в частност материалите, от които е изработена)  в рамките на един месец от подаването на рекламацията. Привеждането на стоките в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителите. При предявена рекламация, Потребителите не дължат разходи за експедиране на стоките.

 За стоки, за които е предоставена търговска гаранция от Търговеца и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна, се запазват първоначалните гаранционни условия, предоставени на Потребителя. Съгласно закона, когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

 • Съгласно закона Потребителите имат право да поискат да им бъде намалена пропорционално платената цена за стоките или да развалят договора за продажба в следните случаи: ако Търговецът не е извършил замяна или ремонт при посочените по – горе условия и в срок или Търговецът е отказал да замени или ремонтира рекламираната стока; ако се появи несъответствие в стоките, въпреки предприетите действия за отстраняване на несъответствията или ако несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба; ако Търговецът е заявил или от конкретните обстоятелства е ясно, че той няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за Потребителя. Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието на стоките е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от Търговеца.
 • Потребителите могат да упражнят правото си да развалят договора чрез заявление до Търговеца, изпратено на имейл адрес hello@mekitsa.shop или чрез формата за контакт на уеб сайта. При поръчка на няколко стоки Потребителите имат право да развалят договора частично, само по отношение на стоки, които не отговорят на изискванията за съответствие.
 • Ако е упражнил правото си да развали договора, Потребителят е длъжен да върне стоките на Търговеца без неоправдано забавяне и не по –късно от 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е уведомил Търговеца за решението си да развали договора. Всички разходи за връщане на стоките са за сметка на Търговеца.
 • Търговецът ще възстанови на Потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване (или при представяне на доказателство, че стоките са изпратени, напр. товарителница и др.) Сумите се възстановяват от Търговеца на Потребителя, като се използва същото платежно средство, използвано за заплащане на цената на стоките, освен ако Потребителят не е заявил изрично дължимите му суми да бъдат възстановени по друг начин.
 • Независимо от горното, Потребителите имат право и на обезщетение за вреди в предвидените в закона случаи.

7.14. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителите се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и рекламираната стока. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра. Търговецът  предоставя задължително един екземпляр от акта за удовлетворяване на рекламацията на Потребителя.

7.15. Потребителят може да замени стоката САМО за по-голям размер от закупения артикул, но не и за по-малък размер. Потребителят може да замени артикула с артикул с  друга разцветка от същия размер. Искането за размяна се осъществява само по имейл hello@mekitsa.shop до 7 дни след получаване на поръчката. При съгласие от страна Търговеца за замяна, тя се осъществява до 7 работни дни, при доставка на новия артикул се връща заменения по куриер на място (обратна пратка). 

VIII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уеб сайта www.mekitsa.shop  са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на трето  лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

8.2. Потребителите не могат да възпроизвеждат, променят, заличават, публикуваt по друг начин информационните ресурси, публикувани на уеб сайта www.mekitsa.shop При неправомерно копиране или възпроизвеждане на информация, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост на Търговеца, той има право да претендира обезщетение за претърпените вреди съгласно действащото законодателство.

IX. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВЕЦА

9.1. Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя (КЗП) – Интернет страница https://kzp.bg/kontakti, тел: 0700 111 22, email: info@kzp.bg, адрес: гр. София, пл. Славейков, № 4А, ет. 3, 4 и 6 и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) – Интернет страница: https://www.cpdp.bg/, email: kzld@cpdp.bg, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

X. ЖАЛБИ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

10.1. Потребителите могат да подадат жалба до Търговеца чрез формуляра за контакт на уеб сайта или по друг начин, избран от тях (по имейл, с писмо, изпратено до адреса на управление на Търговеца или шоурума/магазина на Търговеца). Потребителите могат също така да подадат жалба до Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на личните данни.

10.2. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr, която позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си онлайн.

10.3. Извънсъдебно решаване на спорове между потребители и Търговеца може да се извърши и чрез Общите помирителни комисии, създадени съгласно Закона за защита на потребителите. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. Списъкът на Общите помирителни комисии е публикуван на https://kzp.bg/koi-sa-vidovete-pomiritelni-komisii. Потребителите могат да подадат заявление до председателя на Комисията за защита на потребителите за сезиране на компетентната помирителна комисия, като подробна информация за процедурата пред помирителните комисии е публикувана на https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya.

10.4. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора пред компетентния съд.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

11.1. Търговецът може да изменени Общите условия по всяко време, като публикува изменените Общи условия на уеб сайта.

11.2. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите, с които има сключени и неизпълнени договори за всяко изменение в настоящите Общи условия в 7-дневен срок от изменението на посочения от съответния Потребител имейл адрес.

11.3. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Потребителят има право да се откаже от сключения договор с Търговеца, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението за изменение на Общите условия. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите Общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

XIIПРИЛОЖИМО ПРАВО

12.1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Най-продавани